Geskiedenis van Beyers en Beyers Trust en Jabuwy

Oupa Koos Beyers kry in 1976 'n stuk staatsgrond nadat Bloemhof dam klaar gebou is genaamd Danielsrust, vandaar kom my pa Org in 1981 plaas toe asook my oom Jaco in 1991, dus die familie boerdery (saaigrond en weiding) en die vooruitspruiting van Beyers en Beyers Trust.

Ek sluit in Nov 2004 by hul aan en help vir oupa met die vee vertakking. Ek het toe al reeds geweet dat ek met Dormers wil boer en Sept 2004 koop my oom vir my 'n Dormer ram en 'n ooi met 2 lammers op die Nasionale veiling.

Met die registrasie van die stoet in Feb 2005 moes ek op 'n naam besluit en gebruik ek uittreksels van die familie naam JAcoBUs alWYn daarvoor. Vandaar JABUWY. 

Inhoud:

Tuisblad

Geskiedenis

Hoekom Brangus?

Hoekom Dormer?

Foto Gallery

Veilings

Toekennings

Skakels

Kontak Ons


Kontak Ons:

Kobus Beyers

Makwassie, NW

Sel: 083 284 6473

E-pos: jabuwy@yahoo.com